logotype

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW to organizacja rodziców działająca w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.

Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców działającą w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców. Główne działania Rady Rodziców sprowadzać się winny - zgodnie z dokumentami władz oświatowych - do:

współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
udzielania pomocy w zapewnieniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
współdziałania rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania;
tworzenia lokalnego środowiska wychowawczego w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami wspomagającymi wychowanie młodzieży;
współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym;
pozyskiwania środków finansowych dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych szkoły;
prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej, a także władz nadzorujących szkołę.

Rada Rodziców

Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Bydgoszczy

ul. Nowogrodzka 3, 85-208 Bydgoszcz

Bank Zachodni WBK S.A.

63 1090 1896 0000 0001 3119 5785

Wymagany odpowiedni dopisek - imię, nazwisko, klasa oraz cel np. fundusz klasowy (np. 1e).

 

Na spotkaniu 11.09.2017 wybrany został nowy przewodniczący Rady Rodziców. Został nim pan Piotr Górski, przedstawiciel klasy I D.

2018  III LO  globbers joomla template