logotype

Kalendarz wewnętrzny

Kalendarz wewnętrzny

KALENDARZ  WEWNĘTRZNY

ZESPOŁU Szkół OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  NR 3

NA  II  SEMESTR- ROK SZKOLNY 2016/2017

Lp.

 

Terminy

  1.  

Zebrania Rodziców uczniów gimnazjum i liceum z wychowawcami

09-13.01.2017 r.

  1.  

Studniówka

13.01.2017 r.

  1.  

Ferie zimowe

30.01-13.02.2017 r.

  1.  

Spotkanie z rodzicami uczniów III gimnazjum z dyrekcją i wychowawcą

22.03.2017 r.

  1.  
Zawiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach III liceum

23.03.2017

  1.  
Pielgrzymka 24.03.2017
  1.  
Rekolekcje Wielkopostne

29.03-31.03.2017 r.

  1.  

Zebrania Rodziców i "drzwi otwarte"  uczniów gimnazjum i liceum

04.04.2017 godz. 17.00

  1.  

"Drzwi otwarte"dla kandydatów do liceum

08.04.2017 r.

godz. 10-12.30

10.

Wiosenna przerwa  świąteczna

13-18.04.2017 r.

11.

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna

19.04.2017 r. godz. 9.00

12. Egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza 20.04.2017 r. godz. 9.00
13. Egzamin gimnazjalny - część języki obce 21.04.2017 r. godz. 9.00
14. Wystawienie ocen końcowych klasom III liceum 24.04.2017 r.
15. Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły dla klas III liceum 27.04.2017 r. godz 15.00
16. Zakończenie zajęć lekcyjnych w klasach III liceum "ostatni dzwonek" 28.04.2017 r.
17. Egzaminy maturalne 04-26.05.2017 r.
18.

Zawiadomienie o przewidywanych końcoworocznych  ocenach niedostatecznych

19.05.2017 r.

 

19.

Zawiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych 

06.06.2017 r.

20.

Termin wystawienia ocen końcoworocznych

19.06.2017 r.

21.

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia gimnazjum

22.06.2017 r. godz. 17.00

22.

Uroczyste zakończenie roku szkonego klas I-II liceum i kl. I-II gimnazjum

23.06.2017 r.

* Studniówka 13.01.2017 r.

* Wiosenna przerwa świąteczna 13-18.04.2017 r.

* Egzamin gimnazjalny 19-21.04.2017 r.

* Pożegnanie maturzystów 27.04.2017r. godz. 17.00 (czwartek)

* Zakończenie zajęć dla klas III 28.04.2017 r.

* Egzamin maturalny 04-26.05.2017 r.

* ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 23.06.2017 r.

* Zakończenie roku szkolnego 31.08.2017 r.  

2017  III LO  globbers joomla template