logotype

Kalendarz wewnętrzny

Kalendarz wewnętrzny

KALENDARZ  WEWNĘTRZNY

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  NR 3

NA  I  SEMESTR- ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp.

 

Terminy

1.

Spotkanie rodziców kl. I liceum z dyrekcją

i wychowawcami

06.09.2017 r.

godz. 17:30

2.

Zebranie Rodziców uczniów klas III liceum

z wychowawcami i dyrekcją

11.09.2017 r.

godz. 17:30

3. Zabranie Rady Rodziców

11.09.2017 r.

godz. 16:30

4.

Zebranie Rodziców klas II liceum z wychowawcami oraz II-III gimnazjum

11-16.09.2017 r.

5. Uroczystości upamiętniające dzwon memorialny

12.09.2017 r.

6.

Rada Pedagogiczna podsumowująca matury 2017

19.09.2017 r.
7. Wstępna deklaracja maturalna klas III

do 30.09.2017 r.

8.

Szkolny Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2017 r.

9.

Jubileusz 70-lecia

21.10.2017 r.

10.

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli

23-27.10.2017 r.

11.

"Drzwi otwarte" dla Rodziców uczniów klas I-III liceum oraz II-III gimnazjum

16.11.2017 r.

godz. 17.00

12.

Ostateczny termin wysłania informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną

Poinformowanie o proponowanej ocenie

20.11.2017 r.
13.

Termin poinformowania ucznia o wystawionej ocenie niedostatecznej

07.12.2017 r.
14.

Termin wystawienia ocen za I semestr

18.12.2017 r.
15.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

20.12.2017 r.
16.

"Gwiazdka" ogólnoszkolna

21.12.2017 r.
17.

Przerwa świąteczna

23.12-31.12.2017 r.
18. Rada Pedagogiczna analityczna

10.01.2018 r.

godz. 13:45

19.

Wywiadówki semestralne

15-19.01.2018 r.

20.

Ferie zimowe

12.02 - 25.02.2018 r.

* Studniówka 26.01.2018 r.

* Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 - 03.04.2018 r.

* Egzamin gimnazjalny 18-20.04.2018 r.

* Pożegnanie maturzystów 26.04.2018r. godz. 17.00

* Zakończenie zajęć dla klas III 27.04.2018 r.

* Egzamin maturalny 04-22.05.2018 r.

* ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 22.06.2018 r.

* Zakończenie roku szkolnego 31.08.2018 r.  

2018  III LO  globbers joomla template