logotype
image1 image1 image1

Aktualności

Zdjęcia klasowe

Dnia 5 września (wtorek) w naszej szkole będą wykonywane zdjęcia klasowe. PoniĹźej zamieszczony jest harmonogram wizyt u fotografa dla poszczególnych klas.

08:55 - 3B, J. Bednarz-Krężel
09:05 - 3A, I. Ciarka
09:15 - 2A, J. Świeca
09:25 - 3D, A. Skrzydlewska
09:35 - 1A, M. Pik-Chęś
09:40 - 3C, A. Szulc
PRZERWA
09:50 - 1D, A. Pujanek
10:00 - 2C, D. Burzych
10:10 - 2D, K. Kozłowski
10:20 - GIM2, A. Sosnowska
10:30 - GIM3, R. Goch
10:35 - 1B, L. Wójt
PRZERWA
10:55 - 2B, T. Izajasz
11:00 - 1C, A. Adamska  (1C grupa 1/2WF PRZYCHODZI WCZEŚNIEJ )

 

Plan lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2017/18 dostępny w dzienniku elektronicznym oraz poprzez link na stronie internetowej szkoły.

Msza Święta inaugurująca rok szkolny 2017/2018

 zap

ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli,

Pracowników Szkoły i Uczniów

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3

na Mszę Świętą w nowym roku szkolnym 2017/2018,

która odbędzie się 04.09 br. (poniedziałek)  o godz. 8.00 

w kościele pw. Świętego Wojciecha.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017


godz. 8.00 - Msza Święta dla chętnych (w kościele obok szkoły).

godz. 9.00 - klasy I A, B, C, D liceum i klasy II, III gimnazjum - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - sala gimnastyczna (parter),
po uroczystości spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

godz. 10.00klasy II i III liceum - rozpoczęcie roku szkolnego - sala gimnastyczna,
po uroczystości spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

WYCHOWAWCY – SALE

Po uroczystości spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych ok. godz. 9.30

II GIMNAZJUM –- ANETA SOSNOWSKA - SALA 23
III GIMNAZJUM –-  RENATA GOCH - SALA 6

I A LICEUM – MAŁGORZATA PIK-CHĘŚ - SALA 26
I B LICEUM – LUCYNA WÓJT – SALA 16
I C LICEUM – AGNIESZKA ADAMSKA – SALA 9
I D LICEUM – ANNA PUJANEK – SALA 1

Po uroczystości spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych ok. godz. 10.30

II A LICUEM - JUSTYNA ŚWIECA- SALA 17
II B LICEUM – TOMASZ IZAJASZ - SALA 22
II C LICEUM – DOROTA BURZYCH – SALA 7
II D LICEUM - KRZYSZTOF KOZŁOWSKI – SALA 25


III A LICEUM – IWONA CIARKA – SALA 9
III B LICEUM – JOANNA BEDNARZ-KRĘŝEL – SALA 10
III C LICEUM – ANNA SZULC – SALA 7
III D LICEUM – ANNA SKRZYDLEWSKA – SALA 8

Uwaga uczniowie klas pierwszych!!!

Biwak integracyjny klas pierwszych – WIKTOROWO 7-8 września 2017

Informujemy, Ĺźe wyjeĹźdĹźamy na biwak integracyjny z uczniami, którzy rozpoczynają swoją podróĹź edukacyjną w III LO. Zapewniamy: nocleg, wyĹźywienie (obiad, kolację oraz śniadanie), zajęcia integracyjne, atrakcje prowadzone przez animatorów (wspinaczka, tor przeszkód, kajaki, strzelanie z łuku,wiatrówki), dyskotekę.
Wyjazd autokarami spod szkoły o godz. 8.00 czwartek 7. 09. 2017, powrót 8. 09. 2017r. około godz. 13.00.
Całkowity koszt wyjazdu wynosi 130 złotych, które naleĹźy wpłacić u wychowawcy klasy do dnia 05.09.2017r.
Ośrodek wypoczynkowy w Wiktorowie można zobaczyć na stronie www.wiktorowo.com

PoniĹźej wzór zgody na wyjazd

Zgoda na wyjazd

Wychowawcy klas pierwszych i pedagog szkolny

Uwaga uczniowie posiadający Bydgoską Kartę Rodzina 3+

Uwaga uczniowie posiadający Bydgoską Kartę Rodzina 3+. Istnieje moĹźliwość wypoĹźyczenia podręczników na rok szkolny 2017/2018. Wnioski naleĹźy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.09.2017r. w sekretariacie szkoły.

Wniosek na podręczniki

Wyprawka szkolna

29 lipca weszło w Ĺźycie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2017 poz. 1457). Na tej podstawie  w roku 2017 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do uĹźytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zostali objęci uczniowie:
1) słabowidzący,
2) słabosłyszący,
3) niesłyszący,
4) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
6) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
7) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym lub znacznym
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7,


Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników naleĹźy składać do dnia 8 września 2017 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun) lub pełnoletni uczeń, nauczyciel lub pracownik socjalny za zgodą rodziców ucznia (opiekuna prawnego).

Wniosek do pobrania

Stypendium dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bydgoszczy

MoĹźliwość ubiegania się o stypendium dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bydgoszczy. Szczegółowe informacje oraz wniosek w linkach poniĹźej:

Pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bydgoszczy

Wniosek o stypendium

DyĹźur komisji rekrutacyjnej

DyĹźur komisji rekrutacyjnej w dniach 03.07-07.07.2017 od 10.00-14.00

Rozdanie świadectw maturalnych

UWAGA
ABSOLWENCI

Wręczenie świadectw maturalnych nastąpi
30.06.2017 r. (piątek) o godz. 11.00


III A – sala 16
III B – sala 17
III C – sala 10
III D – sala 11
Absolwenci lat ubiegłych - Biblioteka

Podkategorie

2020  III LO  globbers joomla template

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), wizerunek jest uznawany za daną osobową, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych we wskazanym akcie prawnym. Jeżeli na stronie internetowej: http://www.3lo.bydgoszcz.pl oraz stronach jej podległych, znajduje się zdjęcie z Twoim wizerunkiem, zamieszczone wbrew Twojej woli prosimy o kontakt na adres email: zso03@edu.bydgoszcz.pl ze wskazaniem zdjęcia do usunięcia.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk